Publicerat om Patientöversikter

Röster om patientöversikter i cancervården
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/filmer/

Samverkansdagen
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/juni/samverkansdag-forutsattningar-och-mojligheter—kvalitetsregister-och-patientoversikter/