Organisation

Patientöversikten är en del av NPCR. I styrgruppen finns urologer och onkologer från alla sjukvårdsregioner i Sverige. Utveckling – och implementeringsgruppen för patientöversikten består av läkare och sjuksköterskor på urologiska och onkologiska kliniker, produktägare och statistiker.

Patienöversiktens utvecklings- och implementeringsgrupp


Onkologer: Ingela Franck Lissbrant (sammankallande), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Marie Hjälm Eriksson, Capio, St Görans sjukhus, Stockholm
Urologer: Pär Stattin, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Magnus Törnblom, Lasarettet Visby

Maria Nyberg, leg. sjuksköterska Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anna Cedvall Gustafsson, registerproduktägare, RCC Uppsala/Örebro
Diagnoskoordinator och kontakt: Nina Hageman, nina.hageman@sll.se, Södersjukhuset AB

Patientrepresentanter Prostatacancerförbundet:
Erik Andersson kallebram@gmail.com  

Mobil+46 (0)76 044 69 15

Hans Joelsson hansjoelsson@outlook.com  

Mobil + 46 (0)70 330 31 34

Support

Statistik: statistiker@npcr.se