Datauttag

Baserat på data i patientöversikten skapas rapporter för varje enskild klinik som kan användas för att ge återkoppling till användare, verksamhetschef och ledningsgrupp. Till exempel visar en rapport hur många patienter som behandlats med läkemedel, vilka läkemedel som använts, hur länge de behandlats och hur många behandlingslinjer patienten fått. Fler rapporter är under utveckling och nya rapporter skapas efter användarnas behov.