Behörighet och logga in

För att få behörighet att logga in i patientöversikten behöver du fylla i en blankett som skickas in till ditt lokala RCC-kontor. På blanketten ansöker du om behörighet som “Inrapportör till kvalitetsregister” och INCA översikt. Skriv också att behörigheten gäller för diagnosen prostatacancer.

När du får din behörighet kommer du även att få tillgång till registerna ”Biopsi”, ”INCA Översikt”, ”Magnetisk resonanstomografi”, ”Patologi och Prostataregister”.

Här ska du välja ”INCA Översikt” för att komma vidare i inloggningen. INCA översikt är uppbyggt på att data kan föras över från ovan nämnda register till INCA patientöversikt och för att det ska fungera behöver du dessa behörigheter. Som användare av patientöversikten bör du dock inte logga in i dessa register utöver ”INCA Översikt”. När du är inloggad välj  diagnos.

Har du svårigheter att logga in i IPÖ kontaktar du din registeradministratör på RCC inom din region för support INCA support.

Blankett för att ansöka om behörighet för IPÖ prostatacancer:

Användaruppgifter för INCA-konto

Om flera användare på samma klinik ansöker om behörighet kan man använda bilaga och komplettera med flera användare:

Direktlänk till bilagan