TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Har NPCR släppt RATTEN för 2017 års data

Rapporten för 2017 är sammanställd rekordtidigt med 95% täckning jämfört med Cancerregistret. Totalt  registrerades 9 842 män under 2017 med   prostatacancer i NPCR. Det antalet är  ganska konstant jämfört med de senaste åren.  Väntetiderna är nästan lika långa som tidigare år 2016,  i riket hade 28% av männen  fått ett första besök inom en månad efter remiss och 11%  fått PAD-besked inom 11 dagar efter biopsi.  Ännu återstår en del  inrapportering av Utrednings- och behandlingsformuläret i vissa landsting, för närvarande är täckningen 90% jämfört med Diagnostikformuläret.  Kompletterande inrapportering sker under våren och vi beräknar att i september kunna redovisa data med en 98% täckningsgrad liksom tidigare år.