TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Första dialogmötet NPCR-verksamhetschefer

NPCR ordnade den 13 februari det första dialogmötet med verksamhetschefer för att koordinera kvalitetsarbete för prostatacancervård. Verksamhetschefer vid urologi och onkologikliniker från landets universitetssjukhus samtalade med NPCR:s styrgrupp om hur information i NPCR på bästa sätt kan användas för kvalitetsarbetet. En rad olika initiativ i NPCR för kvalitetsförbättring redovisades och diskuterades. – ”Mötet gav mersmak och vi planerar att ordna ett möte där vi kan bjuda in alla berörda verksamhetschefer” säger Pär Stattin ordförande i NPCR.