TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Finns det ett samband mellan kondition i tonåren och senare risk för prostatacancer?

I en nyligen publicerad studie i tidsskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention undersöktes förhållandet mellan kardiorespiratorisk kondition i sena tonåren och senare risk för prostatacancer. Kardiorespiratorisk kondition definierades genom ett VO2max-test som mäter kroppens maximala syreupptagningsförmåga. Testet utfördes på cykel. Studien inkluderade 699,125 svenska män som genomgick värnplikt år 1972 till 1985. För samtliga män fanns information om vikt, längd, muskelstyrka och konditionsnivå vid 18 år.

Totalt diagnostiserades 10,782 (2%) män med prostatacancer. Av dessa hade 1,817 (0.3%) en avancerad prostatacancer och 217 (0.03%) dog till följd av sin cancer. Män med bättre kardiorespiratorisk kondition och större muskelstyrka vid 18 års ålder hade en något högre risk att diagnostiseras med prostatacancer. Långa män hade en något högre risk för prostatacancer och prostatacancerdöd.

Det gick inte att se något samband mellan konditionsnivå eller muskelstyrka och avancerad prostatacancer respektive prostatacancerdöd. När andra faktorer såsom utbildningsnivå, socioekonomisk status och ärftlighet vägdes in i analysen minskade också de samband som setts. Studien visar att det möjligen kan finnas ett samband mellan kondition i tonåren och framtida prostatacancer säger Casey Crump, professor vid Icahn School of Medicine, Mount Sinai och försteförfattare till studien.
– Men resultatet kan också bero på förväxlingsfaktorer. Fortsatta studier är därför viktiga för att hitta tidiga förändringsbara faktorer som kan minska risken för prostatacancer, avslutar Crump.

/Hanna Vikman

Referens:
Casey C, Stattin P, Brooks J. D, Stocks T, Sundquist J, Sieh W, Sundquist K. Early-Life Cardiorespiratory Fitness and Long-term Risk of Prostate Cancer. Cancer Epidemiology, Biomarkers Prev. 2020 Aug 20.

Casey Crump