TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Femte mötet för inrapportörer på onkologkliniker

För femte året i rad arrangerade NPCR möte för inrapportörer på onkologkliniker i Uppsala 24-25 april.
Vi började med en föreläsning om vad magnetkameraundersökning kan tillföra vid diagnostik och behandling av prostatacancer. Registerdata från senaste sammanställningen av 2016 års data kommenterades. Efter genomgång av INCA-formuläret genomfördes gruppdiskussioner om registrering i NPCR. Den nya rapportfunktionen RATTEN på npcr.se samt Koll på läget och diagram på INCA visades. Senaste nytt rapporterades från Patientöversikt prostatacancer, SVF på INCA, PROM-enkäten, MIQA-projektet och SPCG-15 studien. Det blev ett uppskattat möte i år igen och vi planerar att återkomma med inbjudan till nästa vår.