TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

ePROM, snabbare rapportering och utökat samarbete med MR-radiologer viktiga punkter på NPCR´s styrgruppsmöte

NPCR´s vårmöte inleddes av Eskil Degsell, anhörigföreträdare som var inbjuden talare. Han framhöll värdet av ePROM som en ny form av kunskapskälla med stort kliniskt värde.

Under mötet beslöts om att rapportering från NPCR ska ske snabbare, de regionala rapporterna från processledarna ska publiceras tidigare än förr. RATTEN ska publicera data för 2019 redan i februari eftersom en god täckning redan uppnåtts. Ökad täckning av ePROM vid kurativ terapi är högt prioriterat   och en rad åtgärder för att uppnå detta ska genomföras. En mall för direktrapportering av MR-radiologer förevisades av Fredrik Jäderling som ska användas i PPC-tidig.  Andra punkter som diskuterades var ackreditering av kliniker där radikal prostatektomi utförs och R-RCT om strålterapi av prostata vid metastatisk sjukdom.