TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

ePROM i fokus på styrgruppsmöte

Den 1 februari samlades landets regionala processledare för prostatacancer, stödteam från för NPCR och patientföreträdare med flera för vårmöte. På mötet redovisades det rapportsystem på INCA som i realtid visar utdelning, svar och resultat av ePROM före och efter radikal terapi.

Under 2019 kommer NPCR att fokusera på att stötta införandet av ePROM-enkäter på landets urolog- och onkologkliniker. Läs mer om detta på denna hemsida under fliken ePROM kurativ.