TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Data från NPCR rapporteras online i realtid i INCA

Sedan 9 oktober kan INCA-användare se data i realtid online i rapporter som är utformade på samma sätt som i NPCR:s årsrapport. Data redovisas för den inloggade personens egna klinik, alla landsting samt riksgenomsnittet. För att ta del av rapporterna logga in på INCA som vanligt. För mera information om inloggning med mera – se under fliken rapporter.