TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Calle Waller, NPCR:s förste patientföreträdare avtackad på styrgruppsmöte

Calle Waller, patientföreträdare i styrgruppen för NPCR, gav en exposé över sin tid som patientföreträdare från en omtumlande pionjärtid till ett mer ordnat samarbete mellan NPCR och Prostatacancerförbundet på styrgruppsmötet den 20 september 2019.

– Calle Waller har för alltid förändrat samarbetet mellan NPCR och Prostatacancerförbundet, han har levt efter devisen ’utan spaning ingen aning’ och lärt oss i styrgruppen mycket om prostatacancer inte minst , men inte bara, från patientens perspektiv sa Pär Stattin, ordförande i styrgruppen.

– Calle du är en fantastisk person med en unik förmåga till dialog. Du har betytt oerhört för oss i professionen liksom för andra patientföreträdare avslutade Ingela Franck Lissbrant, vice ordförande och ledare för arbetsgruppen för PPC.

Calle Waller på NPCRs styrgruppsmöte