Alla inlägg av Jesper Bonnedahl

apr 29, 2021

Svensk sjukvård prioriterade behandling av prostatacancerpatienter under pandemin

  Under den första vågen av covid-19-pandemin våren 2020, minskade antalet män som diagnostiserades med prostatacancer med en tredjedel jämfört med tidigare år. Den största minskningen var bland män över 75 år. Trots minskningen av antalet diagnoser var antalet män som genomgick radikal prostatektomi lika stor och fler män fick radikal strålbehandling än tidigare år. … Fortsätt läsa Svensk sjukvård prioriterade behandling av prostatacancerpatienter under pandemin


apr 13, 2021

Nu är de regionala rapporterna från NPCR publicerade

Nu är de sex regionala rapporterna för diagnos år 2020 publicerade Klicka här I dessa rapporter har de regionala processledarna kommenterat resultaten i Koll på läget  för sin sjukvårdsregion.


mar 09, 2021

Real world data i svenska kvalitetsregister – en ovärderlig kunskapskälla för forskning och utveckling

I en översiktsartikel i tidskriften Cancers analyseras värdet av svenska kvalitetsregister samt RWD, real world data, för en ökad förståelse av prostatacancer. Översikten beskriver även hur registerdata kan användas i utvecklingsarbete för att förbättra vård och behandling av män med prostatacancer. Real world data (RWD), det vill säga data från andra källor än kontrollerade kliniska … Fortsätt läsa Real world data i svenska kvalitetsregister – en ovärderlig kunskapskälla för forskning och utveckling


feb 25, 2021

Ny medarbetare i NPCR

Eva Nordin är journalist och kommer på denna hemsida att bland annat skriva referat av vetenskapliga artiklar som baseras på data från NPCR. Hon bevakar regelbundet frågor inom hälso- och sjukvård, forskning och vetenskap. Hon var tidigare fast medarbetare på Dagens Medicin och är i dag en återkommande skribent i publikationer som ges ut av … Fortsätt läsa Ny medarbetare i NPCR


feb 22, 2021

Innebär kombinationsbehandling för prostatacancer en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar?

Män med kastrationsresistent prostatacancer som fått androgen receptorblockerande terapi (ART) i tillägg till GnRH hade en liten ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, jämfört med män som endast behandlades med GnRH. Det visar en studie som nyligen publicerades i Acta Oncologica. Den slutsatsen bör dock tolkas med stor försiktighet, eftersom effekten av förväxlingsfaktorer (confounding factors) var stor, … Fortsätt läsa Innebär kombinationsbehandling för prostatacancer en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar?


jan 06, 2021

Adekvat behandlingstid med abirateron och enzalutamid visar studie i NPCR

I en studie nyligen publicerad i PLoS One undersöktes behandlingstid med abirateron och enzalutamid, två androgen receptor-blockerande läkemedel bland män med kastrationsresistent prostatacancer. Dessutom undersöktes hur tiden mellan receptuttag påverkade behandlingstiden. Studien baserades på data från NPCR, Läkemedelsregistret och Patientregistret för 1803 män som fått abirateron på recept och 4534 män som fått enzalutamid på … Fortsätt läsa Adekvat behandlingstid med abirateron och enzalutamid visar studie i NPCR


dec 15, 2020

Tid i olika sjukdomsstadier för män med avancerad prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i tidskriften Scandinavian Journal of Urology undersöktes hur lång tid män med prostatacancer befann sig i hormonkänsligt respektive kastrationsresistent sjukdomsstadium och de sjukvårdskostnader respektive stadium medförde. Studien gjordes med hjälp av data från PCBaSe med data från IPÖ prostatacancer. Studien gjordes mot bakgrund av att flera livsförlängande behandlingar för män … Fortsätt läsa Tid i olika sjukdomsstadier för män med avancerad prostatacancer


dec 11, 2020

Snabb uppföljning av användning av abirateron vid nydiagnostiserad metastaserad prostatacancer med hjälp av kvalitets- och hälsodataregister

I en artikel som nyligen publicerades i Acta Oncology redovisas hur förskrivning av abirateron kan följas snabbt och regelbundet i Statistikspåret på Socialstyrelsen med hjälp av data i NPCR, Patientregistret och Läkemedelsregistret. I juni 2018 godkände TLV subventionerad användning av abirateron plus prednisolon i kombination med GnRH-agonist på indikationen nydiagnostiserad metastaserad prostatacancer av högrisktyp. TLV … Fortsätt läsa Snabb uppföljning av användning av abirateron vid nydiagnostiserad metastaserad prostatacancer med hjälp av kvalitets- och hälsodataregister


nov 26, 2020

Simuleringsmodell undersöker risk för prostatacancer

I nyligen publicerad studie i tidskriften Statistics in Medicine undersöktes sambandet mellan diagnostisk aktivitet och risken för prostatacancer med hjälp av data i NPCR och Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe). Sedan tidigt 90-tal har den diagnostiska aktiviteten för prostatacancer i Sverige ökat, främst pga mer PSA-testning. Ökningen har varierat stort över både kalendertid, åldersgrupper, … Fortsätt läsa Simuleringsmodell undersöker risk för prostatacancer


nov 20, 2020

Uttagna recept och överlevnad

I en studie nyligen publicerad i PLoS One undersöktes om data för uttagna recept kan användas för att förutspå överlevnad. Studien baserades på kontrollmän utan prostatacancer i databasen Prostate Cancer dat Base Sweden (PCBaSe). Det vanligaste måttet på samsjuklighet i studier av prostatacancer är Charlsons komorbiditetsindex (CKI) som baseras på utskrivningsdiagnoser. Svagheten med detta index … Fortsätt läsa Uttagna recept och överlevnad