Alla inlägg av Jesper Bonnedahl

sep 28, 2021

Hormonbehandling vid prostatacancer skyddar inte mot covid-19

I början av covid-19-pandemin kom studier som visade att män med prostatacancer som hormonbehandling, så kallade androgen deprivationsterapi (ADT, hade ett skydd mot svår covid-19-infektion och död i covid-19. I en ny svensk nationell studie, publicerad i PLOS ONE, fann dock forskarna inga tecken på en sådan skyddande effekt. Redan i en tidig fas av … Fortsätt läsa Hormonbehandling vid prostatacancer skyddar inte mot covid-19


sep 27, 2021

VIKTIG INFORMATION – Vecka 39 övergår utskick av PROM kurativt syftande behandling till IPÖ

Vecka 39 utgår enkäthandläggarrollen för PROM – kurativt syftande behandling av prostatacancer. Inlogg för utskick av baslinje- och uppföljningsenkät flyttas till  IPÖ  (Individuell patientöversikt). Du hittar all information om övergången i fliken PROM  under  Dokument . 


sep 21, 2021

Säker läkemedelsanvändning vid avancerad prostatacancer

En unik studie, baserad på data i individuell patientöversikt prostatacancer (IPÖ), har följt över 2 000 män med metastaserad prostatacancer som behandlats med antihormonella ART-läkemedel i tillägg till sedvanlig hormonbehandling. Studien visar att behandlingstiden i stort är lika lång som i tidigare randomiserade studier och att behandlingen är säker. Läkemedelsbehandling med abirateron och enzalutamid (så … Fortsätt läsa Säker läkemedelsanvändning vid avancerad prostatacancer


aug 23, 2021

Hög kirurgisk volym ger bättre kvalitet och färre komplikationer

Ju fler operationer desto bättre resultat, men med stor individuell variation mellan operatörer. En studie i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE visar att det finns ett nära samband mellan kirurgisk volym och vilket resultat som uppnås efter robotassisterad radikal prostatektomi (RARP). Rebecka Arnsrud Godtman är specialist i urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon arbetar kliniskt vid … Fortsätt läsa Hög kirurgisk volym ger bättre kvalitet och färre komplikationer


aug 22, 2021

PSA-driven diagnostik har räddat liv – men till ett högt pris

Med hjälp av en avancerad simuleringsmodell har forskaren Oskar Bergengren med kollegor undersökt nyttan och betydelsen av PSA-driven diagnostik. Resultat från en studie publicerad i JAMA Network Open visar att den ökade diagnostiska aktiviteten mellan 1996 och 2016 har räddat liv, men priset har varit högt. Den populationsbaserade studien som bygger på data från NPCR, … Fortsätt läsa PSA-driven diagnostik har räddat liv – men till ett högt pris


aug 16, 2021

Nytt samsjuklighetsindex ger prognos för män med kastrationsresistent prostatacancer

Charlson komorbiditetsindex, dvs samsjuklighet (annan sjukdom än prostatacancer) baserat på diagnoser i Patientregistret förutsäger överlevnad på ett bra sätt bland män med lokaliserad prostatacancer men är dåligt på att ge prognos för män med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). För att råda bot på detta undersökte forskare en ny typ av mått av samsjuklighet för att se … Fortsätt läsa Nytt samsjuklighetsindex ger prognos för män med kastrationsresistent prostatacancer


jul 06, 2021

Låg dödlighet efter radikal prostatektomi visar NPCR-studie

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften BJU International redovisades dödsorsak bland män som avlidit inom 90 dagar efter radikal prostatektomi. Studien gjordes med hjälp av data för nästan 45 tusen män som genomgått radikal prostatektomi mellan 1998 och 2018 och registrerats i NPCR. Av dessa 45 000 opererade män dog 58 män, vilket motsvarar … Fortsätt läsa Låg dödlighet efter radikal prostatektomi visar NPCR-studie


maj 07, 2021

”MR först” Hur går det?

2020 års nationella vårdprogram för prostatacancer rekommenderade att magnetkameraundersökning (MR) av prostata ska utföras före prostatabiopsi. Syftet med ”MR först” är att minska antalet män med lågriskcancer diagnostiserad med ”systematiska” prostatabiopsier, dvs biopsier spridda jämt över prostatan. ”MR först” innebär att åtminstone en tredjedel av männen med ett måttligt högt PSA-värde slipper genomgå prostatabiopsi, eftersom … Fortsätt läsa ”MR först” Hur går det?


maj 06, 2021

Ny metod förbättrar möjligheten att förutsäga överlevnad vid cancer

Charlson komorbiditetsindex (CCI) är ett sjukdomsindex som länge använts för att uppskatta sjukdomsbörda och dödlighet hos patienter. Nu har forskare vid Uppsala universitet utvecklat ett nytt och mer känsligt verktyg som kan förbättra möjligheten att mäta samsjuklighet och förutsäga överlevnad hos patientgrupper med cancer. För att bättre kunna mäta och förutsäga överlevnad hos patienter med … Fortsätt läsa Ny metod förbättrar möjligheten att förutsäga överlevnad vid cancer


maj 03, 2021

Kortvarig kur med ciprofloxacin ökar inte risken för aortaaneurysm

  Användningen av kinoloner är omdiskuterad. Flera studier har rapporterat en ökad risk för bland annat aortaaneurysm. Nu visar svenska forskare att en profylaktisk användning av kinolonpreparatet ciprofloxacin vid prostatabiopsi, inte är förknippat med en ökad risk för aortaneurysm. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Urology . – Bakgrunden till studien … Fortsätt läsa Kortvarig kur med ciprofloxacin ökar inte risken för aortaaneurysm