Alla inlägg av Jesper Bonnedahl

sep 28, 2021

Hormonbehandling vid prostatacancer skyddar inte mot covid-19

I början av covid-19-pandemin kom studier som visade att män med prostatacancer som hormonbehandling, så kallade androgen deprivationsterapi (ADT, hade ett skydd mot svår covid-19-infektion och död i covid-19. I en ny svensk nationell studie, publicerad i PLOS ONE, fann dock forskarna inga tecken på en sådan skyddande effekt. Redan i en tidig fas av … Fortsätt läsa Hormonbehandling vid prostatacancer skyddar inte mot covid-19


sep 21, 2021

Säker läkemedelsanvändning vid avancerad prostatacancer

En unik studie, baserad på data i individuell patientöversikt prostatacancer (IPÖ), har följt över 2 000 män med metastaserad prostatacancer som behandlats med antihormonella ART-läkemedel i tillägg till sedvanlig hormonbehandling. Studien visar att behandlingstiden i stort är lika lång som i tidigare randomiserade studier och att behandlingen är säker. Läkemedelsbehandling med abirateron och enzalutamid (så … Fortsätt läsa Säker läkemedelsanvändning vid avancerad prostatacancer


aug 23, 2021

Hög kirurgisk volym ger bättre kvalitet och färre komplikationer

Ju fler operationer desto bättre resultat, men med stor individuell variation mellan operatörer. En studie i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE visar att det finns ett nära samband mellan kirurgisk volym och vilket resultat som uppnås efter robotassisterad radikal prostatektomi (RARP). Rebecka Arnsrud Godtman är specialist i urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon arbetar kliniskt vid … Fortsätt läsa Hög kirurgisk volym ger bättre kvalitet och färre komplikationer


aug 22, 2021

PSA-driven diagnostik har räddat liv – men till ett högt pris

Med hjälp av en avancerad simuleringsmodell har forskaren Oskar Bergengren med kollegor undersökt nyttan och betydelsen av PSA-driven diagnostik. Resultat från en studie publicerad i JAMA Network Open visar att den ökade diagnostiska aktiviteten mellan 1996 och 2016 har räddat liv, men priset har varit högt. Den populationsbaserade studien som bygger på data från NPCR, … Fortsätt läsa PSA-driven diagnostik har räddat liv – men till ett högt pris


aug 16, 2021

Nytt samsjuklighetsindex ger prognos för män med kastrationsresistent prostatacancer

Charlson komorbiditetsindex, dvs samsjuklighet (annan sjukdom än prostatacancer) baserat på diagnoser i Patientregistret förutsäger överlevnad på ett bra sätt bland män med lokaliserad prostatacancer men är dåligt på att ge prognos för män med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). För att råda bot på detta undersökte forskare en ny typ av mått av samsjuklighet för att se … Fortsätt läsa Nytt samsjuklighetsindex ger prognos för män med kastrationsresistent prostatacancer


jul 06, 2021

Låg dödlighet efter radikal prostatektomi visar NPCR-studie

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften BJU International redovisades dödsorsak bland män som avlidit inom 90 dagar efter radikal prostatektomi. Studien gjordes med hjälp av data för nästan 45 tusen män som genomgått radikal prostatektomi mellan 1998 och 2018 och registrerats i NPCR. Av dessa 45 000 opererade män dog 58 män, vilket motsvarar … Fortsätt läsa Låg dödlighet efter radikal prostatektomi visar NPCR-studie


mar 09, 2021

Real world data i svenska kvalitetsregister – en ovärderlig kunskapskälla för forskning och utveckling

I en översiktsartikel i tidskriften Cancers analyseras värdet av svenska kvalitetsregister samt RWD, real world data, för en ökad förståelse av prostatacancer. Översikten beskriver även hur registerdata kan användas i utvecklingsarbete för att förbättra vård och behandling av män med prostatacancer. Real world data (RWD), det vill säga data från andra källor än kontrollerade kliniska … Fortsätt läsa Real world data i svenska kvalitetsregister – en ovärderlig kunskapskälla för forskning och utveckling


feb 25, 2021

Ny medarbetare i NPCR

Eva Nordin är journalist och kommer på denna hemsida att bland annat skriva referat av vetenskapliga artiklar som baseras på data från NPCR. Hon bevakar regelbundet frågor inom hälso- och sjukvård, forskning och vetenskap. Hon var tidigare fast medarbetare på Dagens Medicin och är i dag en återkommande skribent i publikationer som ges ut av … Fortsätt läsa Ny medarbetare i NPCR


feb 22, 2021

Innebär kombinationsbehandling för prostatacancer en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar?

Män med kastrationsresistent prostatacancer som fått androgen receptorblockerande terapi (ART) i tillägg till GnRH hade en liten ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, jämfört med män som endast behandlades med GnRH. Det visar en studie som nyligen publicerades i Acta Oncologica. Den slutsatsen bör dock tolkas med stor försiktighet, eftersom effekten av förväxlingsfaktorer (confounding factors) var stor, … Fortsätt läsa Innebär kombinationsbehandling för prostatacancer en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar?


jan 06, 2021

Adekvat behandlingstid med abirateron och enzalutamid visar studie i NPCR

I en studie nyligen publicerad i PLoS One undersöktes behandlingstid med abirateron och enzalutamid, två androgen receptor-blockerande läkemedel bland män med kastrationsresistent prostatacancer. Dessutom undersöktes hur tiden mellan receptuttag påverkade behandlingstiden. Studien baserades på data från NPCR, Läkemedelsregistret och Patientregistret för 1803 män som fått abirateron på recept och 4534 män som fått enzalutamid på … Fortsätt läsa Adekvat behandlingstid med abirateron och enzalutamid visar studie i NPCR