Alla inlägg av David Digholm

mar 14, 2014

Förfinad gradering av prostatacancer nödvändig

Det visar en studie baserad på data i NPCR. En tydlig stadieförändring har skett bland män diagnosticerade med prostatacancer och det har även skett en förskjutning till ”snällare” tumörer även inom respektive riskkategori. Det betyder att män som diagnosticeras med prostatacancer idag har en bättre prognos än vad studier baserade på historiska data redovisar säger … Fortsätt läsa Förfinad gradering av prostatacancer nödvändig


mar 12, 2014

PSA-testning och tidig behandling minskar dödligheten i prostatacancer

Det visar forskare i en studie som publiceras i tidskriften Journal of the National Cancer Institute och som baseras på data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Cancerregistret, och Dödsorsaksregistret. Studien visar att dödligheten i prostatacancer var minskad med 20 procent i de landsting som hade högst frekvens av PSA-testning, jämfört med dem som hade lägst. Eftersom … Fortsätt läsa PSA-testning och tidig behandling minskar dödligheten i prostatacancer


feb 25, 2014

”Inflation” i Gleasongradering dvs den mikroskopiska bedömningen av prostatacancer har skett visar undersökning i NPCR

Förändringen  har varity  gradvis och blivit tydligare efter 2005 då International Society of Urological Pathology (ISUP) reviderade  Gleasonsystemet. Det har skett förändring mot högre Gleasongradering med mer än en fördubbling av rapporteringen av höggradiga cancrar i kategorin lågrisk-tumörer. Det visar en artikel i British Journal of Urology baserad på data från NPCR som just publicerats … Fortsätt läsa ”Inflation” i Gleasongradering dvs den mikroskopiska bedömningen av prostatacancer har skett visar undersökning i NPCR


feb 19, 2014

NPCR startar register för radikal prostatektomi

På styrgruppsmötet den 14 februari i Sigtuna drogs planer upp för att införa ett nytt formulär i NPCR. – ”Eftersom andelen män som först stått på aktiv monitorering och sedan genomgår operation ökar, behöver vi samla data även för denna grupp och det gör vi inte i dagsläget. Dessutom vill vi samla mer detaljerad information … Fortsätt läsa NPCR startar register för radikal prostatektomi


feb 19, 2014

Första dialogmötet NPCR-verksamhetschefer

NPCR ordnade den 13 februari det första dialogmötet med verksamhetschefer för att koordinera kvalitetsarbete för prostatacancervård. Verksamhetschefer vid urologi och onkologikliniker från landets universitetssjukhus samtalade med NPCR:s styrgrupp om hur information i NPCR på bästa sätt kan användas för kvalitetsarbetet. En rad olika initiativ i NPCR för kvalitetsförbättring redovisades och diskuterades. – ”Mötet gav mersmak och … Fortsätt läsa Första dialogmötet NPCR-verksamhetschefer


feb 19, 2014

NPCR startar register för radikal prostatektomi

På styrgruppsmötet den 14 februari i Sigtuna drogs planer upp för att införa ett nytt formulär i NPCR. – ”Eftersom andelen män som först stått på aktiv monitorering och sedan genomgår operation ökar, behöver vi samla data även för denna grupp och det gör vi inte i dagsläget. Dessutom vill vi samla mer detaljerad information … Fortsätt läsa NPCR startar register för radikal prostatektomi


feb 19, 2014

Första dialogmötet NPCR-verksamhetschefer

NPCR ordnade den 13 februari det första dialogmötet med verksamhetschefer för att koordinera kvalitetsarbete för prostatacancervård. Verksamhetschefer vid urologi och onkologikliniker från landets universitetssjukhus samtalade med NPCR:s styrgrupp hur information i NPCR på bästa sätt kan användas för kvalitetsarbetet. En rad olika initiativ i NPCR för kvalitetsförbättring redovisades och diskuterades. – ”Mötet gav mersmak och … Fortsätt läsa Första dialogmötet NPCR-verksamhetschefer


feb 17, 2014

10 procent av män som genomgått radikal prostatektomi återinläggs på sjukhus. Det visar en undersökning i NPCR. Återinläggningsfrekvensen var lika hög efter robot-assisterad laparoskopisk operation och konventionell öppen operation.

10 procent av män som genomgått radikal prostatektomi återinläggs inom 90 dagar. Det visar en artikel i J Urology baserad på data i NPCR som just publicerats on-line. Återinläggningsfrekvensen var lika hög efter robot-assisterad laparoskopisk operation som efter konventionell öppen prostatektomi, men vårdtiden direkt efter operation var klart kortare efter robotkirurgi. Variationen i andelen återinlagda … Fortsätt läsa 10 procent av män som genomgått radikal prostatektomi återinläggs på sjukhus. Det visar en undersökning i NPCR. Återinläggningsfrekvensen var lika hög efter robot-assisterad laparoskopisk operation och konventionell öppen operation.