Alla inlägg av David Digholm

jun 04, 2018

Skillnader i risken för prostatacancer

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer undersöktes skillnader i risk för prostatacancer samt sambandet mellan typ 2 diabetes och prostatacancer genom att använda en nyutvecklad metod för överlevnadsanalys på data i NPCR. Jämfört med vanliga metoder för överlevnadsanalys så tillåter den nya metoden att män i studiepopulationen kan delas … Fortsätt läsa Skillnader i risken för prostatacancer


apr 25, 2018

Ökad risk för behandlingskrävande, icke lågrisk, prostatacancer bland män med bröder med prostatacancer

I en artikel som nyligen publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology undersöktes risken för prostatacancer baserat på data i Tvillingregistret och NPCR. Prostatacancer bland förstagradssläktingar är en stark riskfaktor för prostatacancer. Genetiska faktorer bidrar till att sjukdomens karaktär och prognos delvis delas av män inom samma familj. Drygt 4 000 brödrapar … Fortsätt läsa Ökad risk för behandlingskrävande, icke lågrisk, prostatacancer bland män med bröder med prostatacancer


apr 20, 2018

Ingen ökad risk för prostatacancer för män som haft urinvägsinfektion

Det visade en studie baserad på data i PCBaSe som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLoS One. Det är välkänt att inflammation ökar risken för cancer i många organ och under hypotesen att inflammation ökar risken för cancer undersökte forskarna i en fall kontrollstudie i PCBaSe om män som haft urinvägsinfektion eller tagit ut … Fortsätt läsa Ingen ökad risk för prostatacancer för män som haft urinvägsinfektion


apr 16, 2018

Har NPCR släppt RATTEN för 2017 års data

Rapporten för 2017 är sammanställd rekordtidigt med 95% täckning jämfört med Cancerregistret. Totalt  registrerades 9 842 män under 2017 med   prostatacancer i NPCR. Det antalet är  ganska konstant jämfört med de senaste åren.  Väntetiderna är nästan lika långa som tidigare år 2016,  i riket hade 28% av männen  fått ett första besök inom en månad … Fortsätt läsa Har NPCR släppt RATTEN för 2017 års data


apr 04, 2018

RATTEN, NPCR´s online rapport nu på PUBMED

I en nyligen publicerad artikel i Br J Urol Int beskrivs RATTEN, den öppna onlinerapporten från NPCR. I den korta artikeln beskrivs syfte, funktion och design av RATTEN. En länk ger läsaren möjlighet själv använda det interaktiva rapportsystemet som ju också finns på engelska. -Vi hoppas att publikationen ska stimulera andra kvalitetsregister att också rapportera … Fortsätt läsa RATTEN, NPCR´s online rapport nu på PUBMED


mar 16, 2018

Data i Nationella prostatacancerregistret håller hög kvalitet

Datakvalitén i NPCR har undersökts av Katarina Tomic i  en avhandling som hon nyligen  försvarade vid Umeå universitet. I avhandlingen undersöktes datakvalitet i NPCR genom registerlänkningar till andra register mha och reabstraktion av data från patientjournaler. Fyra dimensioner av datakvalitet utvärderades: täckningsgrad, inrapporteringshastighet, jämförbarhet och validitet. Dessutom undersöktes karakteristika hos män med prostatacancer som registrerats … Fortsätt läsa Data i Nationella prostatacancerregistret håller hög kvalitet


mar 12, 2018

Data i NPCR bekräftar värdet av Cambridge prognostic groups för män med prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i BMC Medicine bekräftas värdet av Cambridge prognostic group för att förutspå död i prostatacancer. Med CPG delas icke-metastaserad prostatacancer in i fem grupper vid diagnostillfället  baserat på kliniskt T stadium, Gleasongrad och PSA-nivå i blodet. Denna studie bekräftar med hjälp av data i NPCR att CPG förutspår död i … Fortsätt läsa Data i NPCR bekräftar värdet av Cambridge prognostic groups för män med prostatacancer


feb 06, 2018

Stora geografiska skillnader i tillgång till behandling för spridd prostatacancer

Det visar en nyligen publicerad forskningsstudie från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) där användningen av de nya bromsande hormonbehandlingarna abirateron och enzalutamid undersöktes. Behandlingsmöjligheterna för män med spridd prostatacancer där hormonbehandlingen sviktar har ökat kraftigt de senaste åren. Cellgifter, målsökande strålbehandling och de nya hormonbehandlingarna abirateron och enzalutamid förlänger livet och minskar symtomen hos män med spridd … Fortsätt läsa Stora geografiska skillnader i tillgång till behandling för spridd prostatacancer


feb 06, 2018

Socioekonomiska skillnader i prostatacancervård

Män med hög inkomst som diagnostiseras med prostatacancer får mer aktiv behandling än män med låg inkomst, det visar en studie från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer. Sambandet mellan socioekonomiskt status, mätt med inkomst och utbildningsnivå, och diagnostisk aktivitet, behandling undersöktes med hjälp av data i … Fortsätt läsa Socioekonomiska skillnader i prostatacancervård


jan 25, 2018

Gamla och ensamstående män får mindre smärtlindring vid terminal prostatacancer

Det visar en ny forskningsstudie som utgår från NPCR och nyligen publicerats i Eur J Cancer. Vården av cancerpatienter i livets slutskede behöver förbättras, inte minst med avseende på smärtlindring och behandling av psykiska besvär. I en denna studie utgången från NPCR och andra sjukvårdsregister samlade i PCBaSe undersökte författarna hur läkemedel användes bland män … Fortsätt läsa Gamla och ensamstående män får mindre smärtlindring vid terminal prostatacancer