Alla inlägg av Cecilia Martedal

sep 27, 2021

VIKTIG INFORMATION – Vecka 39 övergår utskick av PROM kurativt syftande behandling till IPÖ

Vecka 39 utgår enkäthandläggarrollen för PROM – kurativt syftande behandling av prostatacancer. Inlogg för utskick av baslinje- och uppföljningsenkät flyttas till  IPÖ  (Individuell patientöversikt). Du hittar all information om övergången i fliken PROM  under  Dokument . 


maj 07, 2021

“MR först” Hur går det?

2020 års nationella vårdprogram för prostatacancer rekommenderade att magnetkameraundersökning (MR) av prostata ska utföras före prostatabiopsi. Syftet med ”MR först” är att minska antalet män med lågriskcancer diagnostiserad med ”systematiska” prostatabiopsier, dvs biopsier spridda jämt över prostatan. ”MR först” innebär att åtminstone en tredjedel av männen med ett måttligt högt PSA-värde slipper genomgå prostatabiopsi, eftersom … Fortsätt läsa “MR först” Hur går det?


maj 06, 2021

Ny metod förbättrar möjligheten att förutsäga överlevnad vid cancer

Charlson komorbiditetsindex (CCI) är ett sjukdomsindex som länge använts för att uppskatta sjukdomsbörda och dödlighet hos patienter. Nu har forskare vid Uppsala universitet utvecklat ett nytt och mer känsligt verktyg som kan förbättra möjligheten att mäta samsjuklighet och förutsäga överlevnad hos patientgrupper med cancer. För att bättre kunna mäta och förutsäga överlevnad hos patienter med … Fortsätt läsa Ny metod förbättrar möjligheten att förutsäga överlevnad vid cancer


maj 03, 2021

Kortvarig kur med ciprofloxacin ökar inte risken för aortaaneurysm

  Användningen av kinoloner är omdiskuterad. Flera studier har rapporterat en ökad risk för bland annat aortaaneurysm. Nu visar svenska forskare att en profylaktisk användning av kinolonpreparatet ciprofloxacin vid prostatabiopsi, inte är förknippat med en ökad risk för aortaneurysm. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Urology . – Bakgrunden till studien … Fortsätt läsa Kortvarig kur med ciprofloxacin ökar inte risken för aortaaneurysm


apr 29, 2021

Svensk sjukvård prioriterade behandling av prostatacancerpatienter under pandemin

  Under den första vågen av covid-19-pandemin våren 2020, minskade antalet män som diagnostiserades med prostatacancer med en tredjedel jämfört med tidigare år. Den största minskningen var bland män över 75 år. Trots minskningen av antalet diagnoser var antalet män som genomgick radikal prostatektomi lika stor och fler män fick radikal strålbehandling än tidigare år. … Fortsätt läsa Svensk sjukvård prioriterade behandling av prostatacancerpatienter under pandemin


apr 13, 2021

Nu är de regionala rapporterna från NPCR publicerade

Nu är de sex regionala rapporterna för diagnos år 2020 publicerade Klicka här I dessa rapporter har de regionala processledarna kommenterat resultaten i Koll på läget  för sin sjukvårdsregion.