Alla inlägg av Annette Wigertz

nov 14, 2013

Nyhetsbrev – aktiv monitorering och robotkirurgi allt vanligare vid prostatacancer

Nyhetsbrev nr 10 från NPCR är nu publicerat. Det finns att läsa under fliken rapporter.


nov 11, 2013

Ny årsrapport publicerad

Nationell rapport och regionala rapporter för NPCR för diagnosår 2012 har nu publicerats och du finner dem under fliken ”Rapporter”. Aktuella trender är att allt fler män med lågriskcancer följs med aktiv monitorering och att allt fler operationer utförs med robotassistans. År 2012 utfördes 58 % av alla prostatektomier som robotassisterad laparoskopisk prostatektomi (RALP).


okt 11, 2013

Data från NPCR rapporteras online i realtid i INCA

Sedan 9 oktober kan INCA-användare se data i realtid online i rapporter som är utformade på samma sätt som i NPCR:s årsrapport. Data redovisas för den inloggade personens egna klinik, alla landsting samt riksgenomsnittet. För att ta del av rapporterna logga in på INCA som vanligt. För mera information om inloggning med mera – se under … Fortsätt läsa Data från NPCR rapporteras online i realtid i INCA


sep 09, 2013

Artikel som beskriver SAMS

I en artikel i Scand J Urol beskrivs rational för och design av den nystartade, randomiserade Studie om aktiv monitorering i Sverige (SAMS). Aktiv monitorering är en behandlingsstrategi för män med prostatacancer av lågrisktyp som har tilldragit sig mycket internationellt intresse de senaste åren. I Sverige är ungefär en tredjedel av all nydiagnostiserad prostatacancer av lågrisktyp. År 2011 tillämpades denna strategi på hälften … Fortsätt läsa Artikel som beskriver SAMS


sep 04, 2013

Ny studie – skelettscintigrafi

Isotopundersökning av skelettet, sk skelettscintigrafi, är en onödig undersökning för män med prostatacancer av lågrisktyp eftersom risken för tumörspridning är praktiskt taget obefintlig bland dessa män. Trots detta används denna undersökning ändå flitigt i de flesta länder. I en nyligen publicerad artikel i J Natl Cancer Inst redovisas data från NPCR på användning av skelettscintigrafi. … Fortsätt läsa Ny studie – skelettscintigrafi


jun 19, 2013

Ny studie publicerad

En studie från PCBaSe baserad på data från NPCR, Läkemedelsregistret och Patientregistret styrker tidigare undersökningar som visat att finasterid och dutasterid, en typ av läkemedel som används mot godartad prostataförstoring, sänker risken för låg-risk prostatacancer men inte påverkar risken för hög-risk prostatacancer. – Dessa läkemedel används idag av många män med godartad prostataförstoring och våra … Fortsätt läsa Ny studie publicerad


maj 30, 2013

Nationellt möte för inrapportörer

Den 13-14 maj hölls ett möte i Uppsala för NPCRs inrapportörer från hela landet. Ett sextiotal inrapportörer deltog i mötet där formulären för inrapportering gicks igenom och en rad förslag till förbättringar till 2014 års version togs fram. Olof Akre, Urologi, Karolinska, Solna presenterade forskning baserad på NPCR och Eva Johansson, Urologi, Akademiska sjukhuset Uppsala redogjorde … Fortsätt läsa Nationellt möte för inrapportörer


maj 14, 2013

Nya publikationer

Fyra nya publikationer: Fall K, Garmo H, Gudbjornsdottir S, Stattin P, Zethelius BO. Diabetes mellitus and prostate cancer risk; a nationwide case-control study within PcBaSE Sweden. Cancer Epidmiol Biomarkers Prev 2013, Apr. Sammanfattning  Franck-Lissbrant I, Garmo H, Widmark A, Stattin P. Population-based study on use of chemotherapy in men with castration resistant prostate cancer. Acta Oncol … Fortsätt läsa Nya publikationer


apr 30, 2013

apr 30, 2013