apr 13, 2021

Nu är de regionala rapporterna från NPCR publicerade

Nu är de sex regionala rapporterna för diagnos år 2020 publicerade Klicka här I dessa rapporter har de regionala processledarna kommenterat resultaten i Koll på läget  för sin sjukvårdsregion.


mar 09, 2021

Real world data i svenska kvalitetsregister – en ovärderlig kunskapskälla för forskning och utveckling

I en översiktsartikel i tidskriften Cancers analyseras värdet av svenska kvalitetsregister samt RWD, real world data, för en ökad förståelse av prostatacancer. Översikten beskriver även hur registerdata kan användas i utvecklingsarbete för att förbättra vård och behandling av män med prostatacancer. Real world data (RWD), det vill säga data från andra källor än kontrollerade kliniska … Fortsätt läsa Real world data i svenska kvalitetsregister – en ovärderlig kunskapskälla för forskning och utveckling


feb 25, 2021

Ny medarbetare i NPCR

Eva Nordin är journalist och kommer på denna hemsida att bland annat skriva referat av vetenskapliga artiklar som baseras på data från NPCR. Hon bevakar regelbundet frågor inom hälso- och sjukvård, forskning och vetenskap. Hon var tidigare fast medarbetare på Dagens Medicin och är i dag en återkommande skribent i publikationer som ges ut av … Fortsätt läsa Ny medarbetare i NPCR


feb 22, 2021

Innebär kombinationsbehandling för prostatacancer en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar?

Män med kastrationsresistent prostatacancer som fått androgen receptorblockerande terapi (ART) i tillägg till GnRH hade en liten ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, jämfört med män som endast behandlades med GnRH. Det visar en studie som nyligen publicerades i Acta Oncologica. Den slutsatsen bör dock tolkas med stor försiktighet, eftersom effekten av förväxlingsfaktorer (confounding factors) var stor, … Fortsätt läsa Innebär kombinationsbehandling för prostatacancer en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar?


jan 06, 2021

Adekvat behandlingstid med abirateron och enzalutamid visar studie i NPCR

I en studie nyligen publicerad i PLoS One undersöktes behandlingstid med abirateron och enzalutamid, två androgen receptor-blockerande läkemedel bland män med kastrationsresistent prostatacancer. Dessutom undersöktes hur tiden mellan receptuttag påverkade behandlingstiden. Studien baserades på data från NPCR, Läkemedelsregistret och Patientregistret för 1803 män som fått abirateron på recept och 4534 män som fått enzalutamid på … Fortsätt läsa Adekvat behandlingstid med abirateron och enzalutamid visar studie i NPCR