Utbildning

Utbildning för användare av PPC ges varje höst. Utbildningen är kostnadsfri. Om det finns fler sökande än platser på utbildningen, prioriteras tvärprofessionella team från en eller flera kliniker på samma sjukhus.

Anmälan för PPC-kurs i Uppsala den 10-11/9 har gått ut. Om du ändå är intresserad av att delta, kontakta Nina Hageman på nina.hageman@sll.se för eventuell möjlighet till sen anmälan.