Behörighet

PPC finns på INCA-plattformen. För att du som vårdgivare ska få behörighet till PPC behöver du fylla i en anmälningsblankett (länk nedan) med underskrift från din verksamhetschef och skicka till ditt regionala cancercentrum.

Användaruppgifter för INCA-konto