Förfinad gradering av prostatacancer nödvändig

Det visar en studie baserad på data i NPCR. En tydlig stadieförändring har skett bland män diagnosticerade med prostatacancer och det har även skett en förskjutning till ”snällare” tumörer även inom respektive riskkategori. Det betyder att män som diagnosticeras med prostatacancer idag har en bättre prognos än vad studier baserade på historiska data redovisar säger … Fortsätt läsa Förfinad gradering av prostatacancer nödvändig


PSA-testning och tidig behandling minskar dödligheten i prostatacancer

Det visar forskare i en studie som publiceras i tidskriften Journal of the National Cancer Institute och som baseras på data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Cancerregistret, och Dödsorsaksregistret. Studien visar att dödligheten i prostatacancer var minskad med 20 procent i de landsting som hade högst frekvens av PSA-testning, jämfört med dem som hade lägst. Eftersom … Fortsätt läsa PSA-testning och tidig behandling minskar dödligheten i prostatacancer


”Inflation” i Gleasongradering dvs den mikroskopiska bedömningen av prostatacancer har skett visar undersökning i NPCR

Förändringen  har varity  gradvis och blivit tydligare efter 2005 då International Society of Urological Pathology (ISUP) reviderade  Gleasonsystemet. Det har skett förändring mot högre Gleasongradering med mer än en fördubbling av rapporteringen av höggradiga cancrar i kategorin lågrisk-tumörer. Det visar en artikel i British Journal of Urology baserad på data från NPCR som just publicerats … Fortsätt läsa ”Inflation” i Gleasongradering dvs den mikroskopiska bedömningen av prostatacancer har skett visar undersökning i NPCR


NPCR startar register för radikal prostatektomi

På styrgruppsmötet den 14 februari i Sigtuna drogs planer upp för att införa ett nytt formulär i NPCR. – ”Eftersom andelen män som först stått på aktiv monitorering och sedan genomgår operation ökar, behöver vi samla data även för denna grupp och det gör vi inte i dagsläget. Dessutom vill vi samla mer detaljerad information … Fortsätt läsa NPCR startar register för radikal prostatektomi


Första dialogmötet NPCR-verksamhetschefer

NPCR ordnade den 13 februari det första dialogmötet med verksamhetschefer för att koordinera kvalitetsarbete för prostatacancervård. Verksamhetschefer vid urologi och onkologikliniker från landets universitetssjukhus samtalade med NPCR:s styrgrupp om hur information i NPCR på bästa sätt kan användas för kvalitetsarbetet. En rad olika initiativ i NPCR för kvalitetsförbättring redovisades och diskuterades. – ”Mötet gav mersmak och … Fortsätt läsa Första dialogmötet NPCR-verksamhetschefer


10 procent av män som genomgått radikal prostatektomi återinläggs på sjukhus. Det visar en undersökning i NPCR. Återinläggningsfrekvensen var lika hög efter robot-assisterad laparoskopisk operation och konventionell öppen operation.

10 procent av män som genomgått radikal prostatektomi återinläggs inom 90 dagar. Det visar en artikel i J Urology baserad på data i NPCR som just publicerats on-line. Återinläggningsfrekvensen var lika hög efter robot-assisterad laparoskopisk operation som efter konventionell öppen prostatektomi, men vårdtiden direkt efter operation var klart kortare efter robotkirurgi. Variationen i andelen återinlagda … Fortsätt läsa 10 procent av män som genomgått radikal prostatektomi återinläggs på sjukhus. Det visar en undersökning i NPCR. Återinläggningsfrekvensen var lika hög efter robot-assisterad laparoskopisk operation och konventionell öppen operation.


Nyhetsbrev – aktiv monitorering och robotkirurgi allt vanligare vid prostatacancer

Nyhetsbrev nr 10 från NPCR är nu publicerat. Det finns att läsa under fliken rapporter.


Ny årsrapport publicerad

Nationell rapport och regionala rapporter för NPCR för diagnosår 2012 har nu publicerats och du finner dem under fliken ”Rapporter”. Aktuella trender är att allt fler män med lågriskcancer följs med aktiv monitorering och att allt fler operationer utförs med robotassistans. År 2012 utfördes 58 % av alla prostatektomier som robotassisterad laparoskopisk prostatektomi (RALP).


Data från NPCR rapporteras online i realtid i INCA

Sedan 9 oktober kan INCA-användare se data i realtid online i rapporter som är utformade på samma sätt som i NPCR:s årsrapport. Data redovisas för den inloggade personens egna klinik, alla landsting samt riksgenomsnittet. För att ta del av rapporterna logga in på INCA som vanligt. För mera information om inloggning med mera – se under … Fortsätt läsa Data från NPCR rapporteras online i realtid i INCA


Artikel som beskriver SAMS

I en artikel i Scand J Urol beskrivs rational för och design av den nystartade, randomiserade Studie om aktiv monitorering i Sverige (SAMS). Aktiv monitorering är en behandlingsstrategi för män med prostatacancer av lågrisktyp som har tilldragit sig mycket internationellt intresse de senaste åren. I Sverige är ungefär en tredjedel av all nydiagnostiserad prostatacancer av lågrisktyp. År 2011 tillämpades denna strategi på hälften … Fortsätt läsa Artikel som beskriver SAMS