Ålder vid diagnos och prognos vid prostatacancer

I en NPCR-studie som nyligen publicerades i tidskriften Annals of Oncology analyserades hur prognosen i prostatacancer varierar med ålder vid diagnos. Äldre män har sämre prognos än yngre män vilket delvis förklaras av att prostatacancer hos äldre är längre gången vid diagnos och att äldre män mer sällan får botande behandling. Dessutom antyder tidigare data att tumörer hos äldre kan vara mer aggressiva.

I NPCR-studien var högre ålder förenat med mer avancerad sjukdom vid diagnos och äldre män fick sällan botande behandling. Därtill var andelen gamla män som utreddes med röntgen för att utesluta spridd sjukdom vid diagnos låg. Bland män som opererades, men inte bland dem som genomgick strålbehandling, var högre ålder vid diagnos förenat med sämre prognos. Sammantaget talar resultaten emot att prostatacancer hos äldre män är biologiskt mer aggressiv. Resultaten pekar istället på att äldre män med prostatacancer ofta inte genomgår adekvat utredning och att äldre patienter för sällan behandlas med botande terapi.

Age at diagnosis and prostate cancer treatment and prognosis: a population-based cohort study. Pettersson A, Robinson D, Garmo H, Holmberg L, Stattin P Ann Oncol. 2017 Nov 17

Sammanfattning

Comments are closed.